„Halottaink a szívünkben élnek.
A "halhatatlanságnak" ez a legvigasztalóbb formája.”

Makra-Kő Kft.
Temetkezési szolgáltatás
Sírkő-, és műkőkészítés

+36 30 / 852-2247
+36 66 / 474-205

5516 Körösladány, Fási utca 21.
5520 Szeghalom, Tildy Zoltán út 31/2. 5. ajtó

Tisztelt Érdeklődő!

Tisztelt Gyászoló Hozzátartozó!

Köszönjük, hogy megtisztel bizalmával, és felkereste honlapunkat. A szerettünk elvesztése miatti veszteséggel a temetéssel kapcsolatos ügyek intézése során szembesülünk leginkább. Mindezek miatt a temetés előtti időszak különösen nehéz minden gyászoló hozzátartozó számára, ugyanis a gyásszal való megküzdés mellett a temetés intézéséből adódó lelki megterheléssel is meg kell küzdeni.

Társaságunk elkötelezett amellett, hogy a temetéshez kapcsolódó ügyintézés terhének átvállalásával minden segítséget megadjon ahhoz, hogy a temetés intézése a lehető legkisebb lelki megterheléssel járjon. A temetkezési szolgáltatások széles körének biztosítása által pedig lehetővé tegye, hogy méltó módon kísérhessék utolsó útjára szerettüket.

Segítségükre tudunk lenni továbbá abban az esetben is, amennyiben elhunyt szerettüknek kívánnak méltó emlékhelyet állíttatni, illetve meglévő síremléket szeretnének felújíttatni. A honlapunkon közölt információkkal tájékoztatást kívánunk nyújtani temetkezési szolgáltatásainkról, temetés ügyintézéshez kapcsolódó tudnivalókról, síremlék, illetve műkő munkák megrendelésével összefüggő információkról, valamint referencia munkáinkról.

Készséggel állunk rendelkezésére személyesen a temetkezési irodáinkban (Körösladány, Fási utca 21. és Szeghalom, Tildy Zoltán út 31/2. 5. ajtó), valamint e-mailben (makrakokft@gmail.com) és telefonon (+36 30 / 852-2247).

Szolgáltatások

Halottszállítás

Halottszállító járműveink a jogszabályi előírásoknak megfelelő hűtő berendezéssel vannak ellátva, továbbá megfelelnek a kegyeleti elvárásoknak, valamint minden egészségügyi előírásnak. Igény esetén temetőn belüli halottszállítás esetén Mercedes típusú pompakocsit is tudunk biztosítani.

Hagyományos, koporsós temetés

Szolgáltatási területeink: Körösladány, Köröstarcsa, Szeghalom. Megbízás, illetve előzetes hivatali egyeztetés alapján szolgáltatásunk további településekre is kiterjedhet. A gyászoló hozzátartozók igényeihez igazodva intézkedünk temetési időpont foglalásáról a kiválasztott temetőben, illetve meglévő sírhely esetén egyeztetjük a temetővel a sírhely megváltási idejét is.

Hamvasztásos temetés

Az elhunyt hamvainak elhelyezésére több lehetőség van az alábbiak szerint. A hamvak elhelyezésének egyik legelterjedtebb módja a temetőben, az erre a célra kialakított falrekeszekben (colombarium fülkékben) történő elhelyezés. Ebben az esetben a hamvakat szimpla vagy dupla urnafülkében helyezzük el, melyet márvány vagy gránit lappal zárunk le. Erre a zárólapra kerül felvésésre az elhunyt neve, valamint születési-, és halálozási éve. Lehetőség van az elhunyt hamvait úgynevezett urnasírban, vagy urnakriptában a földben elhelyezni. Ebben az esetben a gyászoló hozzátartozók az elhunyt szerettük végső nyughelye felé síremléket is tudnak állíttatni. Meglévő koporsós sírba is elhelyezhető az urna. A vonatkozó nyilatkozatok megtétele, és dokumentumok beszerzését követően lehetőség van a hamvakat tartalmazó urna hazavitelére és a kegyeleti szempontok betartása mellett, saját ingatlan területén történő elhelyezésére is. (Az urna kiadásával kapcsolatban további információ a „Teendők” menüpont alatt található) Az elhunyt hamvai továbbá temetői szóróparcellában vagy templomi osszáriumban is elszórhatók.

Kegyeleti kellékek

Temetkezési irodáinkban a koporsós és a hamvasztásos temetéshez szükséges valamennyi kellék megvásárolható. A gyászoló hozzátartozóknak lehetősége van katalógusból is kiválasztani a temetkezési kellékeket. Amennyiben a kiválasztott kellék bemutatótermünkben nem áll rendelkezésre, gondoskodunk annak rövid határidővel történő beszerzéséről. Ezáltal a hozzánk forduló gyászoló hozzátartozók minden egyedi igényét teljesíteni tudjuk.

Síremlék és egyéb műkőmunkák készítése

A sírkő-, és műkőüzemünkben rendelkezésünkre álló gépparknak, valamint az informatikai rendszerünknek köszönhetően a megrendelők minden igényét teljesíteni tudjuk. A síremlékek, kripták, urnasírok elkészítése minőségi gránit, márvány, vagy műkő alapanyagokból történik, a megrendelő minden egyedi igényét figyelembe véve. Telephelyünkön, Körösladányban lehetőség van az alapanyagok megtekintésére, továbbá van mód azok katalógusból történő kiválasztására is.

Síremlék, sírkő felújítás

A régebben, jellemzően műkő alapanyagból készült síremlékek, sírkövek az idő múlásával bekoszolódnak és bemohásodnak. Mindezek miatt ezen síremlékeket bizonyos időközönként indokolt lehet tisztítani, esetenként felújítani. Társaságunk több éves tapasztalattal, minőségi alapanyagokkal, rövid határidővel vállalja ezen síremlékek, sírkövek, valamint fedlapok és burkolatok tisztítását, felújítását.

Teendők haláleset bekövetkezésekor

Temetés ügyintézés

A haláleset bekövetkezését követően meg kell állapítani a halál tényét. A halál tényének megállapítására orvos jogosult. A halál bekövetkezését halottvizsgálattal kell megállapítani. Az elhunytat a halál bekövetkezésének helyéről csak a halottvizsgálatot követően lehet elszállítani.

Otthon vagy közterületen történt elhalálozás esetén:
Haladéktalanul értesíteni kell a háziorvost, rendelési időn kívül pedig az ügyeletes orvost. Amennyiben közterületen, járművön, vagy egyéb nyilvános helyen következett be a haláleset, a helyszíni halottvizsgálatot a haláleset helye vagy a holttest járműről való leemelésének helye szerint illetékes háziorvos, illetve ezen szolgálat ügyeletes orvosa látja el. A halott vizsgálatának elvégzését követően az orvos gondoskodik a holttest elszállíttatásáról, valamint kiállítja a halottvizsgálati bizonyítványt. Rendkívüli halál esetén, közterületen történő halál esetén (nem természetes halál bekövetkezésekor, önkezűségre vagy idegenkezűségre utaló jelek esetén), valamint ha halott vizsgálatot végző orvos kifejezetten kéri, szükséges lehet a rendőrség értesítése is. Társaságunk a megadott ügyeleti telefonszámokon a nap 24 órájában rendelkezésre áll, és gondoskodik az elhunyt szakszerű, és kegyeletteljes elszállításáról.

Kórházban történt elhalálozás esetén:
A halottvizsgálati bizonyítványt a kórház adja ki. Fel kell keresni a kórház azon osztályát, ahol az elhunyt feküdt és ahol hátrahagyott személyes dolgait, iratait átveheti az arra jogosult személy. Idősek otthonában történő elhalálozás esetén: A haláleset megtörténtekor az otthon gondoskodik az elhunyt elszállíttatásáról.

Gondoskodás a temetésről

A temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni:

  • a.) aki a temetést szerződésben vállalta
  • b.) akit arra az elhunyt végrendelete kötelez
  • c.) végintézkedés hiányában elhunyt temetéséről az elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa vagy élettársa
  • d.) az elhunyt egyéb, közeli hozzátartozója a törvényes öröklés rendje szerint.

Ha nincs az elhunyt eltemettetésére kötelezett személy, a halál okát megállapító orvos a halottvizsgálati bizonyítványt - e tény közlése mellett - a köztemetés elrendelésére illetékes települési önkormányzatnak küldi meg. Ha az eltemettetésre kötelezett a halottvizsgálati bizonyítvány kézhezvételét követő 8. napig a holttest temetésre való elszállításáról nem gondoskodott, a halottvizsgálatot végző orvos az eltemettetésre kötelezett nevének és lakcímének közlésével megküldi a halottvizsgálati bizonyítványt a köztemetésre illetékes települési önkormányzat jegyzőjének.

Hamvak kiadása

Az elhunyt előtt mindenkinek, különösen a közeli hozzátartozóknak joga van leróni kegyeletét. A kegyeleti jog gyakorlását a temetésre kötelezett nem akadályozhatja meg. Azért, hogy a kegyeleti jog ne sérüljön a temetkezési törvény és annak végrehajtási rendelete részletesen szabályozza az urna kiadásának feltételeit. Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, akkor a temetkezési vállalkozó nem adhatja ki a temetésre kötelezettnek az urnát.

Amennyiben az eltemettetésre kötelezett személy szeretné hazavinni az elhunyt hozzátartozója hamvait, akkor közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkoznia kell arról, hogy a hamvakat tartalmazó urna hol kerül majd elhelyezésre, és hogy az elhelyezés módja megfelel-e a kegyeleti elvárásoknak. A közeli hozzátartozók részére továbbá biztosítani kell a kegyeleti jog gyakorlásának lehetőségét. Ezt a nyilatkozatot az elhunyt utolsó lakóhelye szerinti köztemető üzemeltetőjénél kell megtenni.

Ha több köztemető van a településen, akkor az önkormányzat kijelöli azt a temetőt, amelyikben a nyilatkozatot el kell helyezni. A nyilatkozat megtételéről a köztemető igazolást állít ki és a temetkezési vállalkozás az igazolás alapján adhatja csak ki az urnát. Abban az esetben, ha a hamvakat az eltemettetésre kötelezett személy el kívánja szórni, akkor a közeli hozzátartozókat ennek tényéről tájékoztatni kell, valamint be kell szerezni a hozzájáruló nyilatkozatukat. A hamvak elszórásához az elszórás helye tulajdonosának (kezelőjének) is előzetesen hozzá kell járulni.

A kiadott hamvak halottvizsgálati bizonyítvánnyal vagy halotti anyakönyvvel történő igazolással bármely köztemetőben eltemethetőek.

Vonatkozó jogszabályok:
1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről
145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról

Galéria

  • Összes
  • Síremlékek
  • Kegyeleti kellékek
  • Elismerés
  • Temetkezési irodák
  • Járműpark

Gyászértesítő

Kapcsolat

Köszönjük a látogatását!
Hívjon minket a +36 30 / 852-2247-es telefonszámon, vagy az éjjel-nappal hívható ügyeleti telefonszámainkon: +36 20 / 249-9217 | +36 66 / 474-205!
Keressen fel bennünket temetkezési irodáinkban 5516 Körösladány, Fási u. 21. | 5520 Szeghalom, Tildy Zoltán út 31/2. 5. ajtó!
Küldjön emailt a makrakokft@gmail.com címünkre vagy az alábbi űrlap kitöltésével vegye fel velünk a kapcsolatot!

Címünk:

5516 Körösladány, Fási u. 21.
5520 Szeghalom, Tildy Zoltán út 31/2.

E-mail cím:

makrakokft@gmail.com


Telefonszám:

+36 30 / 852-2247
+36 20 /249-9217
+36 66 / 474-205Betöltés
Az üzenete el lett küldve. Köszönjük a megkeresését!